I de fleste tilfælde kan det svare sig at renovere og nybestykke et diamantkernebor. Ved modtagelsen af et kernebor på vores værksted, bliver dette efterset og gennemgået. Evt. skævhed og buler rettes. Er boret blevet tyndslidt ved den yderste boredel, skæres dette stykke af og segmenterne loddes på det sunde stykke rør. I nogle tilfælde kan hele røret udskiftes. Det vurderes ved hvert kernebor, om det kan svare sig at renovere dette.

Boreopgaver med diamantkernebor er meget forskellige og med vores store udvalg af segment typer, er det muligt at tilpasse en nybestykning af kerneboret efter kundens behov. Vi er lagerførende med segmenter til beton, gasbeton, sten, granit, mursten og asfalt. I samråd med vores ekspertise vurderes det, hvilket segment der egner sig bedst til den aktuelle opgave. Ligeledes tilpasses antallet af segmenterne på boret, alt efter om der skal bores håndholdt eller om der eksempelvis skal bores i beton med meget armering.

Vi nybestykker gulvslibeskiver med segmenter til ny- eller gammel beton. Det kan være blød-, medium eller hård beton.

Eksempler på nybestykninger:

ø22mm, 2 segmenter
ø24mm, 3 segmenter
ø26mm, 3 segmenter
ø28mm, 3 segmenter
ø30mm, 4 segmenter
ø32mm, 4 segmenter
ø35mm, 5 segmenter
ø36mm, 5 segmenter
ø37mm, 5 segmenter
ø40mm, 5 segmenter
ø42mm, 5 segmenter
ø45mm, 4 segmenter
ø47mm, 4 segmenter
ø52mm, 4 segmenter
ø57mm, 5 segmenter
ø62mm, 5 segmenter
ø67mm, 6 segmenter
ø72mm, 7 segmenter
ø75mm, 7 segmenter
ø76mm, 5 segmenter
ø77mm, 7 segmenter
ø82mm, 7 segmenter
ø87mm, 8 segmenter
ø92mm, 8 segmenter
ø102mm, 8 segmenter
ø107mm, 9 segmenter
ø110mm, 9 segmenter
ø112mm, 9 segmenter
ø117mm, 9 segmenter
ø122mm, 10 segmenter
ø125mm, 11 segmenter
ø127mm, 11 segmenter

ø132mm, 11 segmenter
ø137mm, 12 segmenter
ø138mm, 10 segmenter
ø142mm, 12 segmenter
ø152mm, 12 segmenter
ø162mm, 12 segmenter
ø167mm, 12 segmenter
ø172mm, 13 segmenter
ø182mm, 13 segmenter
ø186mm, 12 segmenter
ø187mm, 13 segmenter
ø192mm, 13 segmenter
ø202mm, 15 segmenter
ø212mm, 16 segmenter
ø222mm, 16 segmenter
ø226mm, 16 segmenter
ø227mm, 16 segmenter
ø232mm, 16 segmenter
ø235mm, 16 segmenter
ø242mm, 16 segmenter
ø252mm, 18 segmenter
ø262mm, 18 segmenter
ø272mm, 18 segmenter
ø276mm, 18 segmenter
ø277mm, 18 segmenter
ø282mm, 18 segmenter
ø292mm, 19 segmenter
ø302mm, 20 segmenter
ø306mm, 20 segmenter
ø312mm, 20 segmenter
ø315mm, 20 segmenter
ø322mm, 21 segmenter

ø332mm, 21 segmenter
ø341mm, 21 segmenter
ø342mm, 21 segmenter
ø352mm, 22 segmenter
ø362mm, 22 segmenter
ø372mm, 22 segmenter
ø382mm, 22 segmenter
ø392mm, 23 segmenter
ø402mm, 23 segmenter
ø412mm, 23 segmenter
ø422mm, 24 segmenter
ø426mm, 24 segmenter
ø432mm, 24 segmenter
ø442mm, 25 segmenter
ø452mm, 25 segmenter
ø462mm, 25 segmenter
ø472mm, 26 segmenter
ø476mm, 26 segmenter
ø482mm, 27 segmenter
ø492mm, 27 segmenter
ø502mm, 29 segmenter
ø552mm, 29 segmenter
ø602mm, 30 segmenter
ø652mm, 32 segmenter
ø702mm, 33 segmenter
ø752mm, 35 segmenter
ø802mm, 38 segmenter
ø852mm, 40 segmenter
ø902mm, 43 segmenter
ø952mm, 45 segmenter
ø1002mm, 48 segmenter
ø1102mm, 48 segmenter
ø1202mm, 50 segmenter